Anslag Tekniska nämnden 2020-05-14

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-14

Paragrafer
§§ 36-38

Datum då anslaget sätts upp
2020-05-19

Datum då anslaget tas ned
2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle