Anslag Kommunstyrelsen 2020-06-10

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

Paragrafer:
§ 92-109

Datum då anslaget sattes upp
2020-06-17

Datum då anslaget tas ned
2020-07-08

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:

Magdalena Bondesson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson