Anslag Tekniska nämnden 2020-06-11

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-11

Paragrafer
§§ 47-57

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-17

Datum då anslaget tas ned
2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle