Anslag Kommunstyrelsen 2020-10-07

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-07

Paragrafer:
§ 135-151

Datum då anslaget sattes upp
2020-10-14

Datum då anslaget tas ned
2020-11-04

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson