• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-10-13

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2020-10-13

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-13

Paragrafer
§129-133

Datum då anslaget sätts upp
2020-10-15

Datum då anslaget tas ned
2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström