Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-10-08

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-10-08

Paragrafer
§§ 67-75

Datum då anslaget sätts upp
2020-10-16

Datum då anslaget tas ned
2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle