Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-04

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-04

Paragrafer:
§ 230-252

Datum då anslaget sattes upp
2020-11-10

Datum då anslaget tas ned
2020-12-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson