Kungörelse - Flytt av fordon

Inom Sjöbo kommun har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Sjöbo kommun.

Registeringsnummer
EPE519

Fordonsslag
Husvagn/släp

Ursprunglig uppställningsplats
Östergatan, Orebackens Camping, Sjöbo

Uppställningsplats
Skrot

Kungörelse publicerad
2020-11-13

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle