Kungörelsedelgivning Naturskydd föreläggande

NATURSKYDD
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

Handling som delges: Förslag till ändrade föreskrifter och ändrad geografisk utbredning av naturrese.rvatet Fyledalen i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området
föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998: 125 2) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till e-post: skane@lansstyrelsen.se

eller skrifligt till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö

senast den 25 januari 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo, Tomelilla
och Ystad under tiden 13 november 2020 till 25 januari 2021. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreläggande inklusive bilagor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson