Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-10

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Paragrafer
§§ 141-156

Datum när anslaget sätts upp
2020-11-16

Datum när anslaget tas ned
2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2020
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson