Anslag Familjenämnden 2021-02-03

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2021-01-28

Paragrafer
§§ 1-18

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-03

Datum då anslaget tas ned
2021-02-25

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström