Anslag Kommunstyrelsen 2021-01-27

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-01-27

Paragrafer:
§ 1-23

Datum då anslaget sattes upp
2021-02-05

Datum då anslaget tas ned
2021-03-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson