Anslag Vård- och Omsorgsnämnden 2021-01-26


Organ

Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-01-26

Paragrafer:
§ 1-21

Datum då anslaget sattes upp
2021-02-05

Datum då anslaget tas ned
2021-02-26

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Gunilla Lynghed

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin