• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-02-09

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-02-09

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-09

Paragrafer
§§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-09

Datum då anslaget tas ned
2021-03-03

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström