Anslag Kommunstyrelsens arbetskott 2021-02-10

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-10

Paragrafer:
§ 26-50

Datum då anslaget sattes upp
2021-02-15

Datum då anslaget tas ned
2021-03-09

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson