Anslag familjenämnden 2021-02-19

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-18

Paragrafer
§§ 19-26

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-19

Datum då anslaget tas ned
2021-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström