Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-02

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-02

Paragrafer
§§ 1-14

Datum när anslaget sätts upp
2021-02-16

Datum när anslaget tas ned
2021-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson