Anslag familjenämndens arbetsutskott 2021-02-19

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-09

Paragrafer
§§ 13-15

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-19

Datum då anslaget tas ned
2021-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström