Tillkännagivande Kommunfullmäktige 2021-03-03

Kommunfullmäktige i Sjöbo kallas härmed till sammanträde digitalt via Teams onsdagen den 3 mars 2021 kl.19:00

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Datum då anslaget sattes upp
2021-02-23

Datum då anslaget tas ned
2021-03-04

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av

Jesper Bryngemark

Tillkännagivande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson