Anslag Kommunstyrelsen 2021-05-11

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-05-11

Paragrafer:
§ 80-99

Datum då anslaget sattes upp
2021-05-26

Datum då anslaget tas ned
2021-06-18

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson