Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-25

Paragrafer
§§ 37-59

Datum när anslaget sätts upp
2021-06-01

Datum när anslaget tas ned
2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson