Anslag Vård och omsorgsnämnden 2021-05-25

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-25

Paragrafer:
§§ 72-82

Datum då anslaget sattes upp
2021-06-02

Datum då anslaget tas ned
2021-06-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Gunilla Lynghed

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson