Kungörelsedelgivning Naturskydd beslut

NATURSKYDD
Naturreservatet Fyledalen
Länsstyrelsen Skånes beslut den 25 maj 2021 om ändrade föreskrifter och ändrad geografisk utbredning av naturreservatet Fyledalen i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoren i Tomelilla, Ystad och Sjöbo under tiden 4 juni 2021 till 28 juni 2021.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress

www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2021. 


Beslut

Skötselplan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson