Anslag Kommunfullmäktige 2021-05-26


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-05-26

Paragrafer:
§§ 78-92

Datum då anslaget sattes upp
2021-06-08

Datum då anslaget tas ned
2021-07-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Sidan publicerad av: Angelica Lindberg