Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-08

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Paragrafer:
§96-113

Datum då anslaget sattes upp
2021-09-08

Datum då anslaget tas ned
2021-09-29

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidan publicerad av: Hanna Malm