Anslag Kommunstyrelsens arbetskott 2021-09-01

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-01

Paragrafer:
§§142-156

Datum då anslaget sattes upp
2021-09-09

Datum då anslaget tas ned
2021-10-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson