Anslag Tekniska nämnden 2021-09-23

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Paragrafer
§§ 75-86

Datum då anslaget sätts upp
2021-09-29

Datum då anslaget tas ned
2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021
Sidan publicerad av: Meta Gerle