Anslag Valnämnden 2021-09-27

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-27

Paragrafer:
§§ 1-6

Datum då anslaget sattes upp
2021-09-30

Datum då anslaget tas ned
2021-10-22

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson