Anslag Kommunfullmäktige 2021-09-22


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-09-22

Paragrafer:
§ § 114-132

Datum då anslaget sattes upp
2021-10-01

Datum då anslaget tas ned
2021-10-25

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson