Anslag Kommunstyrelsens arbetskott 2021-09-29

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Paragrafer:
§§ 157-166

Datum då anslaget sattes upp
2021-10-01

Datum då anslaget tas ned
2021-10-25

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson