• Startsida
  • / Anslag
  • / KUNGÖRELSE - Anmälan av biogasanläggning, på fastigheten Näsby 5:3, Sjöbo kommun

KUNGÖRELSE - Anmälan av biogasanläggning, på

fastigheten Näsby 5:3, Sjöbo kommun


Miljöskyddsärende i Sjöbo kommun


Henrik Gavelin, Ängadal Mjölk AB, har kommit in med en anmälan om att bygga en biogasanläggning för eget bruk på fastigheten Näsby 5:3. Anläggningen omfattas av anmälningsplikt enligt verksamhetskoderna 40.02, 40.60 samt 40.70 i Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

På fastigheten Näsby 5:3 driver Ängadal Mjölk idag mjölkproduktion med tillhörande växtodling. Sedan tidigare omfattas djurhållningen av ett föreläggande om försiktighetsmått. Enligt nu inkommen anmälan planerar Ängadal Mjölk att bygga en gårdsbaserad biogasanläggning för rötning av gödsel och växtmaterial som uppkommer inom lantbruksverksamheten. Anläggningen kommer generera biogas som kommer förbrännas för elproduktion på gården. Efter rötning kommer det kvarvarande organiska materialet spridas som gödning på åkermark. Biogasanläggningen kommer enligt anmälan byggas intill befintligt gårdsområde, precis öster om idag befintlig flytgödselbrunn.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Miljöenheten, Ommavägen 30 i Sjöbo.

Ev. yttrande i ärendet skall vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda
senast 2021-10-18.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns digitala anslagstavla den 2021-10-04

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson