Anslag familjenämnden 2021-09-23

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Paragrafer

§§ 86-94

Datum då anslaget sätts upp
2021-10-05

Datum då anslaget tas ned
2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström