Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-28

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-28

Paragrafer:
§§ 114-129

Datum då anslaget sattes upp
2021-10-08

Datum då anslaget tas ned
2021-10-30

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021
Sidan publicerad av: Hanna Malm