Anslag kommunstyrelsen 2021-10-06

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Paragrafer:
§§ 153-170

Datum då anslaget sattes upp
2021-10-11

Datum då anslaget tas ned
2021-11-02

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson