• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-10-12

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2021-10-12

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-13

Paragrafer
§§ 107-123

Datum då anslaget sätts upp
2021-10-13

Datum då anslaget tas ned
2021-11-04

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström