Tillkännagivande Kommunfullmäktige 2021-10-20

Kommunfullmäktige i Sjöbo kallas härmed till sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021 kl.19:00 i Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo.

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Datum då anslaget sattes upp
2021-10-13

Datum då anslaget tas ned
2021-10-21

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av

Jesper Bryngemark

Tillkännagivande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Sidan publicerad av: Helena Persson