• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-11-14

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-11-14

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-14

Paragrafer
§ 124-144

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-15

Datum då anslaget tas ned
2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2023