Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-08

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-08

Paragrafer:
§§ 148-156

Datum då anslaget sattes upp
2023-11-15

Datum då anslaget tas ned
2023-12-08

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Patrik Lindelöf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2023