Anslag Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-11-09

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-09

Paragrafer
§§ 76-90

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-17

Datum då anslaget tas ned
2023- 12-10

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023