Rubrik

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-11-14

Paragrafer
§§ 69-77

Datum då anslaget sätts upp
2023-11-17

Datum då anslaget tas ned
2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av

Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2023