Anslag Kommunfullmäktige 2024-06-19


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Paragrafer:
§§ 79-93

Datum då anslaget sattes upp
2024-06-26

Datum då anslaget tas ned
2024-07-18

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2024