• Startsida
  • / Anslag
  • / Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-11-14

Sammanträdesdatum
2023-11-14

Paragrafer:
§§ 78-88

Datum då anslaget sattes upp
2023-11-20

Datum då anslaget tas ned
2023-12-12

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023