Luften vi andas

20 feb
Sjöbo
0416-271 60
vuxenbiblioteket@sjobo.se
Bild

Hur mycket påverkar luftföroreningarna vår miljö och vår klimat.

Elna Nilsson Heimdal är universitetslektor vid förbränningsfysik på Lunds tekniska högskola. Hon forskar om utveckling av modeller för förbränning av en rad bränslen, både fossila bränslen och biobränslen.

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Hur påverkar då utsläpp människan, ekosystem och samhället? Vad blir det för konsekvenser för klimatet och samhället?

I samarbete med Folkuniversitetet med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Föranmälan fr om 30 januari: vuxenbiblioteket@sjobo.se el 0416-271 60

Mer information
Datum: 20 februari 2020
Tid: 18:30
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo bibliotek, gamla Torg 10.
Kontakt: 0416-271 60 vuxenbiblioteket@sjobo.se
Pris: Fri entré
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Sidan publicerad av: Ylva Wallström