Var med i stor resvaneundersökning!

Berätta hur du reser och var med och påverka framtidens resor till att bli smidigare och mer hållbara.

Region Skåne stora resvaneundersökning ger ett viktigt underlag, även för oss som kommun i vårt fortsatta arbete. Resevaneundersökningen genomförs på två sätt, dels via en enkät som skickas till slumpvis utvalda skåningar, dels via en öppen enkät som vem som helst av oss som bor här i Skåne kan svara på.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin