Skillss hjälper till att säkra kvaliteten

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun har flera LSS-boenden, och två av dem - Södergatan och Badgatan - arbetar med Skillss som kvalitetssäkringsmetod.           

Personalen på Badgatans LSS-boende är sedan i våras även certifierade i Skillss – ett nytt sätt att jobba och säkra kvaliteten i mötet med våra kunder.

– Under ett års tid har vi fått regelbunden handledning som avslutades med certifiering, berättar Per Anderson, omsorgshandledare på Badgatan. För oss har Skillss inneburit en stor positiv förändring, vi har fått möjlighet att kvalitetssäkra vårt arbete på ett helt annat sätt.

Skillss är ett IT-stöd där kunden och medarbetaren regelbundet besvarar frågor kring beteenden och måenden. Svaren från dessa frågor visas sedan direkt i form av diagram och återkoppling på enskilda frågor. Frågorna be-svaras i regel efter avslutat arbetspass, samt i större utvärderingar av kund och medarbetare ungefär en gång i halvåret.

– Detta gör det möjligt för oss att på helt annat sätt kunna se beteendemönster, och kunna lyfta dessa mönster inom teamet, berättar Per. På så vis kan vi också se till att vi i teamet jobbar på samma sätt. Genom Skillss får teamet, cheferna och andra yrkesgrupper i kundens närhet ta del av exakt samma information. En kunskapsöverföring som blir objektiv och även kan sättas i relation till andra grupper, såväl inom boendet som svenska folket som helhet – för ett sämre mående behöver inte alltid vara sammankopplat med en funktionsvariation eller diagnos. Det kan helt enkelt vara så att någon har en dålig dag eller mår sämre under vissa delar av året.

Grundutbildningen inkluderade även chefer, och det nära samarbetet inom teamet är någonting som är avgörande för att nå framgång med Skillss som ett verktyg.
 – Teamträffarna blir tillfällen där vi med Skillss som underlag kan gå igenom mål, bedöma riskfyllda beteenden och bestämma vem som ska göra vad, berättar Per.

– Jobbet blir roligare när alla samlas kring samma problem och får en samsyn kring kundernas situation och vad som behöver göras. Engagemanget höjs och vi får möjlighet att göra ett bättre jobb, helt enkelt. Ett jobb som handlar om att höja självkänslan och välbefinnandet hos våra kunder.
– Det absolut viktigaste för att få Skillss att fungera effektivt är att man har en bra personalgrupp, något som jag tycker vi har, avslutar Per.

Här kan du se en film med personalen: https://www.youtube.com/watch?v=jxTBfvLoNE0länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren