Vassare hästföretagare i nytt Leaderprojekt

häst

Jordbruksverket har beviljat kommunen ett leaderstöd på 1,5 miljoner kronor för att under 1,5 år höja kompetensen hos hästföretagare i hela sydöstra Skåne.         

Projektet startar 1 februari 2019.Målgruppen är cirka 100 hästföretag och föreningar som aktivt vill delta och medverka i sin egen kompetensutveckling.

Hästnäringen har en social, ekonomisk och kulturell inverkan på samhället. Coaching och utbildning av hästnäringen i entreprenörskap, innovation, juridik, ledarskap och företagsekonomi kommer att ge vassare hästföretagare. Värdet av producerade tjänster och varor ökar därmed och bidrar till ökad sysselsättning och en hållbar tillväxt för näringen.
Sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer inom hästnäringen och är ett hästtätt område med ca 6 000 hästar.

-Under arbetet 2017-2018 med pilotprojektet Hållbar hästturism såg vi effekterna av att arbeta med att utveckla hästnäringen snabbt ger fina mycket resultat i hela sydöstra Skåne, säger Cecilia Henriksson projektledare för Hållbart Hästföretagande.

-Ett fortsatt arbete med fokus på näringen kommer absolut ge långsiktiga effekter för området. Erfarenheter och etablerade relationer från tidigare projekt kommer att underlätta arbetet och öka effekten. Vi kommer fortsätt vårt samarbete med den samverkansgrupp som arbetar med att utveckla besöksnäringen i området. Vi kommer också samarbeta med Innovationscenter för Landsbygden, säger Pernilla Colhag affärsutvecklare för Hållbart Hästföretagande.
Hästföretag skapar sysselsättning på landsbygden och lockar besökare till området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin