Friska vattendrag mål för Leaderprojekt

Sjöbo kommun har, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, gått med i projektet Österlens sköna vattendrag.

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Därför har Sjöbo kommun, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, gått med i projektet Österlens sköna vattendrag.

Lederprojektets mål är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Den biologiska mångfalden och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna inom vattenrådens verksamhetsområde ska främjas. Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status samt öka rekreationsvärden i regionen.

En del av projektet är att synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt samt bygga ett nätverk med regelbunden informations- och kunskapsutbyte som syftar till hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden. Samarbeten med Lunds universitet och Kristianstads Högskola är planerade i projektet för att forma en starkare koppling mellan akademien, kommunen och föreningar och tillsammans skapa och medverka i olika forskningsprojekt.

Exempel på aktiviteter
• Inspirationsmöten som riktar sig till markägare, olika verksamhetsutövare och allmänheten för att sprida information och skapa ett engagemang och intresse för vattenfrågor och vattenmiljöernas status.
• Barn- och ungdomsaktiviteter för att öka kunskapen och skapa ett engagemang även i denna målgrupp.
• Studiecirklar, evenemang och vandringar i samarbete med ideella organisationer.
• Nätverksbyggande med regelbundna informations- och kunskapsutbyten.

Fakta
Projektägare: Tomelilla kommun
Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån,
Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening,  LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.
Fond: Projektstöd inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Naturvärden och grön och blå tillväxt
Ideell insats: 458 480 kr
LAG:s motivering: Projektet bidrar till långsiktiga och hållbara åtgärder som kan skapa förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i området, ett hållbart kretsloppstänkande samt en ökad medvetenhet och ett intresse kring vattenfrågor.
Finansiering: Projektstöd från EU-fond: 1 006 320 kr
Offentligt stöd från LAG: 495 650 kr
Total finansiering: 1 501 970 kr

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren