13 vid bordet när Sjöbo bildar näringslivsråd

Politikerna i kommunstyrelsen var positiva till att det bildas ett näringslivsråd. Nu är det dags för det första mötet.

Fem tjänstepersoner från kommunen och åtta personer från näringslivet ska formera Sjöbo kommuns näringslivsråd. Representanter från olika branscher ska varamed, såsom mäklare, handel, bygg, industri och besöksnäringen. Utöver det har LRF, KvinNet och organisationen Företagarna var sin plats.

Målet för näringslivsrådet är att förbättra kommunikationen mellan näringslivet och kommunen.
– Här ska vi lyfta frågor som kanske mer än en bransch har intresse av, och vi kan ta upp någonting från kommunens sida. Här blir det mer dialog än information, säger kommunalrådet Magnus Weberg (m).

Två gånger om året ska rådet träffas: i mars och i oktober. Sjöbo kommun ska i samband med starten av näringslivsrådet också ta fram en näringslivsstrategi. Målsättningen är att den ska vara klar under våren.
– Vi ska bli ännu bättre på att möta företagen så att vårt goda rykte ska sprida sig så vi kan klättra ännu högre på Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet, säger Magnus Weberg.

Programmet för näringslivsrådet vid detta första tillfälle är;
Näringslivsrådet: Bakgrund, sammanhang & intentioner – Magnus Weberg/kommunstyrelsens ordförande
Verksamhetsplan med utgångspunkt i Vision 2034 – gemensam dialog
Rådets organisation, val av rådets ordförande samt vice ordförande
Övriga frågor
Nästa möte

Näringslivsråd Sjöbo kommun består av:

Magnus Weberg (kso)
Karina Hansson (kommundirektör)
Tillväxtavdelningen Kamilla Danielsson
Arbetsmarknadsenheten Johan Tykesson
Bygglovschef, Linnea Elamzon, stadsbyggnadsförvaltningen
Föreningen Företagarna Håkan Fröjd, styrelseledamot
KvinNet, CarinaJönsson, ordförande
LRF Jörgen Bengtsson, ordförande LRFs kommungrupp
Byggföretagen, Rickard Wollberg
Besöksnäringen, Fredric Piper, MTB
Handeln, Cia Wahlgren, ordförande Sjöbo Handelsklubb
Mäklarföretag, Petra Gustavsson, Länsförsäkringar
Övrig industri, Patrik Malmström, EMV i Blentarp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin