Solceller i Tågra varar i 40 år

Tågra är perfekt för solceller. Bild: Paul Olsson

Tågra är perfekt för solceller, menar Svea Solar. Bild: Paul Olsson

Sveriges största solcellspark byggs i Sjöbo kommun. På en yta av ungefär 16 fotbollsplaner, belägen vid Tågra, sätts solcellerna upp.

Arbetet pågår för fullt och allt fler solceller sätts upp. Under den första halvan av 2019 har Sjöbo varit centrum för förnyelsebar energi. Svea Solar bygger parken i privatregi till en kostnad av 40 miljoner. Parken blir därmed den första kommersiella solcellsparken.

– Det är en stor investering, men vi bygger kommersiellt inte ideellt, även om vi gör det här hållbart, berättar Svea Solars Erik Martinsson CEO/partner, Svea Solar.

Att valet föll på Karl-Axel Dahlgrens mark i Tågra beror på att just här finns bra förutsättningar för solceller: rätt markförhållande, rätt solnedstrålning och en markägare som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Beräknad livslängd för en solcellspark är 30-40 år. När stativ och solceller är på plats är det lite underhåll på dem. Parken ska producera hushållsel motsvarande till 1000 villor. Parken går att bygga ut ytterligare framöver och när den en gång i tiden, av någon anledning ska tas ner så har den inte gjort någon skada på marken.

– Parken består av glas, kisel, kopparleder och galvat stål, säger Erik Martinsson.

Sjöbo kommun välkomnar parken

Sjöbo kommun har sedan tidigare anslutit sig till 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Kol, olja, naturgas och torv är fossila bränslen som skapats för mycket länge sedan och återskapas långsamt. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna.

2020 ska alla kommunens transporter rulla utan fossilbränsle. En solcellspark passar därför utmärkt i kommunen, vars naturvärden utmärker sig med bland annat 16 naturreservat.

– Solceller är en förutsättning för hållbar energiproduktion. Vi ser positivt på att en park byggs här med allt vad det innebär för utvecklingen för hållbar energi och de arbetstillfällen som kan skapas i kommunen, säger Magnus Weberg, kommunalråd.

– Jag är glad att man valt just vår kommun att sig etablera i. Vision 2034 syftar till att göra Sjöbo kommun än attraktivare som boendekommun och de tre utvalda fokusområdena innehåller alla hållbarhet i olika former och där kommer solcellsparken in som en pusselbit.

Fakta om solceller

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt. Förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen ekonomi.

Solel ger liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till den energi som erhålls under deras livslängd och det går att återvinna modulerna.

Små solelsystem kan appliceras i befintlig infrastruktur (exempelvis på tak) nära där elen används.

Solinstrålningen finns överallt och är gratis.

Solel påverkas inte av energiprisändringar och när solelanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis.

Källa: Svensk solenergi

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren