Politiken beslutar om Blentarpsgården

Arbetsutskottet var eniga när de träffades den 7 maj för diskussioner kring hur Sjöbo kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska kunna hålla årets budget. Många vårdplatser inom ramen för särskilt boende har stått tomma under flera år, pengarna räcker inte till och åtgärder måste göras.

Här finns svar på de vanligaste frågeställningarna kring processen.

Vem bestämmer om Blentarpsgården ska läggas ner?

Det gör politikerna i vård och omsorgsnämnden. Tjänstepersonerna som är anställda i kommunen hjälper till med att ge politikerna ett underlag till beslut.

Vad händer med de som bor på Blentarpsgården om det måste stänga?

Om det skulle vara så att politikerna beslutar om att Blentarpsgården tillfälligt eller permanent ska stängas flyttas de som bor där till ett av våra andra särskilda boenden där det finns lediga platser.

Vad händer med personalen?

Vi riskerar inte övertalighet bland personalen om Blentarpsgården skulle läggas ner. De kan arbeta i någon av våra andra verksamheter.

Varför är inte alla platserna på särskilt boendena fullbelagda?

Vi har under flera år haft lediga platser på särskilda boende, mellan 20 – 25 stycken. Det tyder på att efterfrågan inte är så stor längre, det kan bero på att man trivs bra och känner sig trygg i sin bostad, eventuellt med hjälp av hemtjänst. Framtidens äldre ökar i antal i Sjöbo men med tanke på antalet lediga lägenheter så räknar vi med att klara det ökande behovet.

När det gäller boende för personer med demenssjukdom har kommunen idag tillgång som ligger ungefär i samma nivå som efterfrågan så här behöver vi tänka kring hur dessa behov ska kunna tillgodoses i framtiden.

Kan inte den som vill få hyra en lägenhet på särskilt boende?

Dagens lagstiftning bygger på att man beviljas särskilt boende när behovet man har inte går att tillgodoses på något annat sätt. Särskilt boende är till för de som har ett stort omvårdnadsbehov som inte går att lösa i det egna hemmet. Att bli mera generös med att bevilja särskilt boende gör att vi blir mera generösa än andra kommuner vilket kan innebära att det snabbt blir fullt. Då blir det svårt att lösa det för kommunens medborgare med stora behov.

Ska Blentarps gården hyras ut till Migrationsverket?

Nej, det ska inte hyras ut.

Det är väl jag som ska bestämma var jag vill bo – ingen annan!

Dagens lagstiftning bygger på att man beviljas särskilt boende när behovet man har inte går att tillgodoses på något annat sätt dvs särskilt boende är till för de som har ett stort omvårdnadsbehov som inte går att lösa i det egna hemmet. Att bli mera generös med att bevilja särskilt boende gör att vi blir mera generösa än andra kommuner vilket kan innebära att det snabbt blir fullt. Hur ska vi då lösa det för kommunens medborgare med stora behov?

Var ska jag bo när jag blir gammal?

När du är gammal och sjuk finns det flera alternativ att söka. Det kan vara servicelägenhet, hemtjänst eller särskilt boende. Du ansöker om stöd från kommunen. Ditt behov av hjälp ligger till grund för vilket beslut som tas.

Kan man inte flytta på pengarna i Vård och omsorgs budget?

Vård och omsorgsförvaltningen har en summa pengar för att sköta sitt ansvarsområde. Pengarna är fördelade mellan olika delar och en del är avsatt för att klara att driva särskilda boenden. De senaste åren har pengarna inte räckt till trots lediga platser. Det finns inte heller något annat område inom förvaltningen där det finns pengar över att flytta till särskilda boende.

Det finns ett nyckeltal per lägenhet som ligger till grund för bemanningen och de senaste åren har särskilda boenden haft svårt att klara sin budget på denna bemanning. Detta kan bero på t ex att personerna som bor där har blivit mera sjuka och kräver mera omsorg, att mera sjukvård ska skötas av kommunerna, att arbetsmiljön för personalen ska bli bättre och att det är svårt att få budget att räcka när det är flera lediga lägenheter som ingen bor i.

Ett litet boende är alltid dyrare att driva än ett större.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren